Fascynuje nas kobieca strona świata
 
TERPA Sp. z o. o. Sp. k.
NIP 9462658276
ul. Pogodna 34
20-333 Lublin
tel. 501 018 138
gabinety@terpa.eu
Pon. - Pt. 8.00 - 20.00
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Dr n. med. Tomasz Radomański

1486989648_1486977911_tomasz_radomanski2

Specjalista II stopnia w Ginekologii i Położnictwie

Koordynator oddziału ginekologiczno – położniczego Prywatnego Szpitala w Lublinie “Żagiel Med”
Podstawowa aktywność zawodowa: ginekologia operacyjna, chirurgia ginekologiczna endoskopowa

Rejestracja wizyt:

501 018 138 

Terminy wizyt:

Środa: 16.30 – 18.30

Koszt wizyty:

wizyta z bad. ginekologicznym – 220 zł

badanie ultrasonograficzne – 220 zł

Gabinety Terpa:

ul. Pogodna 34

20-533 Lublin

Członkostwo w towarzystwach naukowych: 

Polskie Towarzystwo Ginekologiczne – od 1978 roku

Aktualne zatrudnienie:
od 2012 roku – Koordynator oddziału ginekologiczno – położniczego Prywatnego Szpitala w Lublinie “Żagiel Med”
w latach roku 2002 – 2012 zastępca ordynatora III Kliniki Ginekologii SPSK-4 w Lublinie
w latach 1986 – 2012  – adiunkt w III katedrze i Klinice Ginekologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Wykształcenie:
2006 – certyfikat: „Basic Skills in Colposcopy.” European Federation of Colposcopy.
1987 – II-gi stopień specjalizacji w zakresie położnictwa i ginekologii
1986 – stopień doktora nauk medycznych. Praca doktorska pt. „Wpływ palenia papierosów w ciąży na masę noworodka i łożyska oraz na stężenie kadmu i cynku we krwi matki, mleku, we włosach głowowych i łonowych oraz we  krwi pępowinowej .”
1982 – I-szy stopień specjalizacji w zakresie położnictwa i ginekologii
1971-1977 – studia na Wydziale Lekarskim A.M. w Lublinie
1967-1971 – Liceum Ogólnokształcące im. Jana Zamoyskiego w Lublinie
1959-1967 – Szkoła podstawowa Nr 6 w Lublinie

Główne zainteresowania zawodowe:
-chirurgia ginekologiczna
-endoskopia ginekologiczna
Staże za granicą:
1992 wrzesień – 1993 marzec. Szkolenie w zakresie endoskopii ginekologicznej. Szpital Uniwersytecki Aker. Oslo, Norwegia.

Udział w konferencja i kursach:
Marzec 15-17, 1993. „Course for Endoscopy and Laser Therapy in Gynecology ” Szpital Centralny Akershus, Oslo, Norwegia.
Maj 25, 1994. „Clinical Course for Surgical Pelviscopy”. Warszawa
Wrzesień 25-28, 1995. „Lasery w ginekologii.”  Łódź.
Wrzesień 18-21, 1996. „Workshop on hysteroscopic/laparoscopic surgery.” Bratysława, Słowacja.
Listopad 24-25, 1996. “Histeroskopia w diagnostyce ginekologicznej.”  Warszawa.
Kwiecień 24, 2002. Pre-Congress Workshop on Basic Anatomy and Advanced Technology in Laparoscopic Surgery.” Kilonia, Niemcy.
Kwiecień 25-28, 2002. Congress of Gynecological Endoscopy and Innovative Surgery.” Berlin, Niemcy.
Czerwiec 20-23, 2002. “The 3rd World Congress on Controversies in Obstetrics, Gynaecology and Infertility – COGI.” Waszyngton, USA.
Kwiecień 27-28, 2003. Kurs:  “Chirurgia pochwowa”. Łódź.
Maj 8-11, 2004. „Word Congress on Pediatric & Adolescent Gynaecology.” Ateny,  Grecja.
Październik 22-23, 2004. VI Sympozjum “Ekologia prokreacji człowieka” – Jak zapobiegać szkodom jatrogennym w ginekologii i położnictwie? Lublin.
Maj 12-14 2005. Sympozjum: „Nowe trendy w uroginekologii.” Lublin.
Czerwiec 16-19 2005. 1st International Symposium in “Hot Topics & Controversies in Perinatal Medicine.” Rodos, Grecja.
Czerwiec 16-18 2005. 2nd Congress of the Mediterranean Association for Ultrosound in Obstetrics & Gynaecology. Rodos, Grecja.
Wrzesień 29-Październik 1, 2005. XI Ogólnopolskie Sympozjum Ginekologii Dziecięcej i Dziewczecej. Międzyzdroje.
Grudzień 9-10, 2005. Warsztaty Chirurgii Laparoskopowej. Sympozjum: „Zaawansowane techniki laparoskopowe w ginekologii.” Łódź.
Październik 29-30. 2006. „First European Course of Colposcopy. Kraków
Październik 30 – Grudzień 2, 2006. The Second International Congress on Colposcopy and Pathology of Lower Female Genital Tract for the Central and Eastern
European Countries.” Kraków
Czerwiec 22-23, 2007. Warsztaty Chirurgii Laparoskopowej i Pochwowej. II Sympozjum „Zaawansowane Techniki w Ginekologii.” Łódź.
Kwiecień 18, 2008. „Nowoczesne technologie w histeroskopii diagnostycznej i Operacyjnej.” Warszawa.
Czerwiec 4-7, 2008. World Congress of Gynecologic Endoscopy. Bari, Włochy.
Kwiecień 22-24,2009 Consensus Conference on Deep Endometriosis. Rrzym, Włochy.
Wrzesień 21, 2009 Kurs Kolposkopii dla zaawansowanych
Październik  15-17, 2009 IX Kongres Kolposkopii i XII Kongres Międzynarodowego Towarzystwa  Ginekologii Ambulatoryjnej. Kraków
Grudzień 4-5, 2009  VIII Zjazd Towarzystwa Menopauzy i Andropauzy, Zakopane
Marzec  4-7 2010, 14-th World Congress of Gynecological Endocrinology, Florencja
Kwiecień 2 2011 Sympozjum seksuologia 2011;
Maj 18 – 21 2011 Ist Word Congress hysteroscopy and resectoscopy; Bari ; Włochy
Maj 27 2011 warsztaty dla lekarzy: Ból w ginekologii. Lublin
Czerwiec 3-4 2011 Pierwszy Międzynarodowy kongres Medyczny : Kobieta i Mężczyzna. Zdrowie reprodukcyjne i seksualne. Warszawa
Czerwiec 18 2011  Sympozjum Polskiego Towarzystwa Menopauzy i Andropauzy, Kazimierz

Nagrody:
1986 – Nagroda Zespołowa Ministra Zdrowia I Opieki Społecznej
1990 – Nagroda Zespołowa Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej
Znajomość języków obcych: Angielski, niemiecki.
Hobby: Żeglarstwo, narciarstwo

 1. Piotr Wieczorek, Radzisław Sikorski, Józef Szkoda, Tomasz Radomański. Investigation of Sodium, Potassium, Calcium, Magnesium, Copper, Iron and Zinc Levels in Umbilical Blood Serum. Gin Pol 1983;54:331-336.
 2. Radzisław Sikorski, Teodor Juszkiewicz, Tomasz Radomański, Tadeusz Radomański. Rozpowszechnienie palenia tytoniu w środowisku lubelskiej służby zdrowia. II Międzynarodowe Sympozjum nt: „Ochrona dzieci i młodzieży przed paleniem tytoniu”. Łódź 1984. Streszczenia 1984:95.
 3. Radzisław Sikorski, Teodor Juszkiewicz, Tomasz Radomański, Tadeusz Radomański, Józef Szkoda. Znaczenie nikotynizmu w medycynie prenatalnej. II Międzynarodowe Sympozjum nt: „Ochrona dzieci i młodzieży przed paleniem tytoniu”. Łódź 1984. Streszczenia 1984:96.
 4. Tomasz Radomański, Radzisłąw Sikorski, Józef Szkoda, Tadeusz Radomański. Some perinatal events of women smoking cigarettes during pregnancy and it’s comparison with cadmium and zinc levels. 10th European Congress of Perinatal Medicine, Leipzig. Germany 1986. Abstracts 1986:81.
 5.  Radzisłąw Sikorski, Tomasz Radomański, Józef Szkoda. Cadmium and zinc levels in maternal blood, fetal cord blood, milk, head and puibic hair of smoking and non- smoking women. 10th European Congress of Perinatal Medicine, Leipzig. Germany1986. Abstracts 1986:258.
 6. Radzisław Sikorski, Teodor Juszkiewicz, Tomasz Paszkowski, Tomasz Radomański, Józef Szkoda, Paweł Milart. Hair trace metal concentration of pregnant women at term in comparison with blood and milk levels. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 1986;23:349-357.
 7.  Radzisław Sikorski, Tomasz Paszkowski, Paweł Milart, Tomasz Radomański. Zagrożenia rozrodu związane z narażeniem zawodowym kobiet na działanie metali toksycznych. Gin Pol 1987;58:569-573.
 8. Tomasz Paszkowski, Radzisłąw Sikorski, Paweł Milart, Tomasz Radomański, Ewa Kapeć, Józef Szkoda. Wpływ skażenia kadmem na niektóre wykładniki odporności humoralnej u kobiet. Bydgoskie Zeszyty Lekarskie 1987:204-210.
 9.  Radzisław Sikorski, Tomasz Paszkowski, Paweł Milart, Tomasz Radomański, Józef Szkoda. Intrapartum levels of trace metals in maternal blood in relation to umbilical cord blood values: lead, iron, copper, zinc. Int J Gynecol Obstet 1988;26:213-221.
 10. Radzisław Sikorski, Tomasz Radomański, Tomasz Paszkowski, Józef Szkoda. Smoking during pregnancy and the perinatal cadmium burden. J Perinat Med 1988;16:225-231.
 11. Tomasz Radomański, Radzisław Sikorski, Tomasz Paszkowski, Józef Szkoda. Hair cadmium content in normal parturients – a relation to moderate smoking. XI European Congress of Perinatal Medicine. Rome, Italy. Abstract Book, 1988:162.
 12. Tomasz Paszkowski, Radzisław Sikorski, Tomasz Radomański, Józef Szkoda. Perinatal zinc status in women with PROM. XI European Congress of Perinatal Medicine, Rome, Italy. Abstract Book, 1988:214.
 13. Radzisłąw Sikorski, Tomasz Paszkowski, Tomasz Radomański, Józef Szkoda. Cadmium contamination of early human milk. Gynecol Obstet Invest 1989;27:91-93.
 14. Tadeusz Radomański, Radzisław Sikorski, Tomasz Radomański, Barbara Wójcicka- Bartłomiejczyk, Janusz Jakubik. Zawartość kadmu i ołowiu w łożyskach kobiet z Lublina i z regionu puławskiego. Studia Puławskie, Seria B “Ochrona środowiska przyrodniczego”. Puławy 1990;2:37-44.
 15. Tomasz Radomański, Radzisłąw Sikorski. Human placental magnesium and the contamination with cadmium and lead of the placenta. J Perinat Med 1992,(20); Suppl.1:181.
 16. Tomasz Radomański, Radzisłąw Sikorski. Placental Cadmium and Lead Concentration of Women at Term Inhabiting the Various Environmental Conditions. IV Baltic Congress of Obstetrics and Gynecology, Turku, Finland,  Abstract Book 1993:64.
 17. Tomasz Radomański, Teodor Juszkiewicz, Janusz Żmudzki, Radzisław Sikorski, Józef Szkoda. Metale śladowe w jednostce matczyno-łożyskowo-płodowej. Materiały Sesji Naukowej:  „Ksenobiotyki – problemy analityczne i względy zdrowia publicznego”. Puławy 1993:36.
 18. Tadeusz Radomański, Paweł Milart, Tomasz Radomański, Stanisław Skawiński, Stanisław Słupczyński. Ocena wybranych czynników środowiskowych w przypadkach straty wczesnej ciąży. Gin Pol 1993;64,Supl:38-41.
 19. Tomasz Radomański. Przezłożyskowy transfer śladowych metali toksycznych. Gin Pol 1993;64,Supl:137-139.
 20. Tomasz Radomański. Pęknięcie pochwy i przedniej ściany odbytnicy podczas porodu główkowego. Gin Pol 1994;65,Supl.1:286-288.
 21. Tomasz Radomański, Tomasz Paszkowski, Sławomir Rudzki, Jacek Jesipowicz. A Combined Translaparoscopic Surgical Treatment: Cholecystectomy Plus Ovarian Cyst Excision. The Second Medical Symposium Copenhagen-Lublin, Papers of the Symposium, 1994:57.
 22. Tomasz Radomański, Arkadiusz Smaga. Ciąża jajowodowa współistniejąca z ciążą wewnątrzmaciczną zakończoną urodzeniem zdrowego noworodka. Gin Pol 1994;65,Supl.4:128-131.
 23. Tomasz Radomański, Ewa Baszak. Niektóre aspekty wpływu palenia tytoniu na zdrowie kobiety. W: Janusz Milanowski (red). Palenie tytoniu a zdrowie. Monografia. Instytut Medycyny Wsi, Lublin 1995:129-146.
 24. Tomasz Paszkowski, Radzisław Sikorski, Tomasz Radomański, Ewa Baszak. Aerobiic and Anerobic Vaginal Micro-flora in Patients Undergoing Abdominal Hysterectomy with Antimicrobial Prophylaxis. V-th Baltic Sea Conference on Obstetrics and Gynecology and the 94-th Meeting of the Society of Southern Swedish Gynecologists. Malmo, Sweden. Abstract Book 1995:41.
 25. Tomasz Radomański, Radzisław Sikorski, Ewa Baszak, Tomasz Paszkowski. Torbiele okołojajnikowe w laparoskopii. Gin Pol 1995;66,Supl:218-223.
 26. Tomasz Radomański, Ewa Baszak, Radzisław Sikorski. Hipotonia w ciąży. Klin Perinatol Gin 1997;18:17-23.
 27. Tomasz Radomański, Ewa Baszak. Zmienność ciśnienia tętniczego a tlenek azotu w cyklu menstruacyjnym kobiety. Gin Pol 1997;68,5b:263-269.
 28. Ewa Baszak, Tomasz Radomański, Radzisław Sikorski. „Objawy hipotonii” w ciąży. Gin Pol 1997;68,5b:354-361.
 29. Ewa Baszak, Tomasz Radomański, Radzisław Sikorski. „Reakcja białego fartucha” u ciężarnych. Gin Pol 1997;68,5b:383-392.
 30. Tomasz Radomański, Ewa Baszak, Radzisław Sikorski. Kobiety stosujące doustną antykoncepcję hormonalną – „dippers” czy „non-dippers”?. Gin Pol 1997;68,6:547.
 31. Tomasz Radomański, Ewa Baszak, Radzisław Sikorski. Circadian Rhythm of Arterial Blood Pressure in Women Receiving OCs.  VIth Baltic Sea Conference on Obstetrics and Gynecology. Kiel, Germany. Abstracts 1997:36.
 32. Ewa Baszak, Tomasz Radomański, Radzisław Sikorski. Ambulatory Blood Pressure Monitoring (ABPM) in the First Half of Pregnancy. VIth Baltic Sea Conference on Obstetrics and Gynecology. Kiel, Germany. Abstracts 1997:17.
 33. Ewa Baszak, Tomasz Radomański, Radzisław Sikorski. Tlenek azotu w pierwszej połowie ciąży. Materiały Naukowe Jubileuszowego Kongresu Ginekologii Praktycznej. Poznań 16-20 września 1997:151-153.
 34. Tomasz Radomański, Ewa Baszak, Radzisław Sikorski. Dobowy rytm ciśnienia tętniczego u kobiet stosujących doustną antykoncepcję hormonalną. Materiały Naukowe Jubileuszowego Kongresu Ginekologii Praktycznej. Poznań 16-20 września 1997:310-313.
 35. Tomasz Radomański, Radzisław Sikorski, Ewa Baszak. Obrzęk sromu w ciąży. Gin Pol 1998;69,12:1067-1070.
 36. Ewa Baszak, Tomasz Radomański, Radzisław Sikorski. Ładunek ciśnienia tętniczego u kobiet w pierwszej połowie ciąży. Gin Pol 1998;69,12:1213-1217.
 37. Ewa Baszak, Tomasz Radomański, Radzisław Sikorski. Dobowy rytm ciśnienia tętniczego u  kobiet z poronieniem zagrażającym. Gin Pol 1998;69,12:1253-1258.
 38. Paweł Milart, Tomasz Paszkowski, Radzisław Sikorski, Tomasz Radomański, Ewa Baszak. Urodynamic parameters do not correlate with ultrasound bladder measurements in postmenopausal women with urinary stress incontinence. The 9th International Menopause Society. World Congress on the Menopause. Yokohama (Japan), October 17-21.1999:303-307.
 39. Ewa Baszak, Tomasz Radomański, Radzisław Sikorski. Powrót cykli miesiączkowych po porodzie u kobiet karmiących piersią. Gin Pol 2000;9:1001-6.
 40. Ewa Baszak, Jacek Baszak, Radzisław Sikorski, Tomasz Radomański. Circadian variation of blood pressure in the first half of pregnancy. The 5th Congress of the European Society for Gynecologic and Obstetric Investigation. Madonna do Campiglio (Italy), March 11-18. Abstracts 2001:171.
 41. Tomasz Radomański. Palenie tytoniu jako czynnik ryzyka dla zdrowia kobiety oraz czynnik ryzyka perinatalnego. W: Janusz.Milanowski (red). Palenie tytoniu. Wpływ na zdrowie i program walki z nałogiem.. BiFolium, Lublin 2001:166-182.
 42. Paweł Milart, Tomasz Paszkowski, Tomasz Radomański, Radzisław Sikorski. Ocena wpływu przedwczesnego odpływania płynu owodniowego na stężenia kwasu kynureninowego we krwi pępowinowej. Gin Pol 2001;72(12):1177-1182.
 43. Ewa Baszak, Jacek Baszak, Radzisław Sikorski, Tomasz Radomański. Nocne  obniżenie ciśnienia tętniczego w pierwszej połowie ciąży. Gin Pol 2001;72(12a):1582-1587.
 44. Barbara Skrzydło-Radomańska, Tomasz Radomański. Hormonalna terapia zastępcza a układ trawienia. Nowa Medycyna 2002,5,118:11-14.
 45.  Tomasz Paszkowski, Tomasz Radomański, Paweł Milart, Ewa Baszak. Histeroskopowa diagnostyka nieprawidłowych krwawień z macicy u kobiet w wieku okołomenopauzalnym w zależności od stosowania u nich hormonalnej terapii zastepcze. Gin Pol 2003,74,suppl 1:144.
 46. Paweł Milart, Tomasz Paszkowski, Tomasz Radomański. Analiza wybranych czynników środowiskowych I psychosomatycznych o potencjalnym wpływie na ryzyko wystąpienia niegenetycznych wad wrodzonych. Gin Pol 2003,74,suppl.2:160.
 47. Wacława Zaleska, Ewa Baszak, Tomasz Radomański, Tomasz Paszkowski. Flora tlenowa pochwy u pacjentek z poronieniem zagrażającym. Gin Pol 2003,74,suppl 2:291.
 48.  Tomasz Radomański, Tomasz Paszkowski, Wojciech Wrona. Poronienie septyczne.  W: Tomasz Paszkowski (red): Patologia wczesnej ciąży. IZT Lublin 2004:101-107.
 49. Tomasz Radomański, Ewa Baszak, Tomasz Paszkowski, Halina Szymiec-Raczyńska. Szkody jatrogenne związane z wykonywaniem histeroskopii. W: Tomasz Paszkowski (red): Zapobieganie szkodom jatrogennym w położnictwie i ginekologii. IZT Lublin  2004:143-149.
 50. Wojciech Wrona, Tomasz Paszkowski, Tomasz Radomański. Przewlekły zespół bólowy miednicy mniejszej. Endometrioza. W: Tomasz Paszkowski (red): Wybrane zagadnienia z ginekologii i położnictwa w praktyce lekarza rodzinnego. Czelej. Lublin 2005:115-121.
 51. Tomasz Radomański, Tomasz Paszkowski, Czesław Milejski. Zaburzenia cyklu miesiączkowego. W: Tomasz Paszkowski (red): Wybrane zagadnienia z ginekologii i położnictwa w praktyce lekarza rodzinnego. Czelej. Lublin 2005:123-132.
 52. Dariusz Wójcik, Tomasz Paszkowski, Tomasz Radomański. Infekcje narządów płciowych kobiety. W: Tomasz Paszkowski (red): Wybrane zagadnienia z ginekologii i położnictwa w praktyce lekarza rodzinnego. Czelej. Lublin 2005:133-149.
 53. Piotr Szkodziak, Tomasz Paszkowski, Tomasz Radomański, Maciej Paszkowski. Poronienie całkowite/niecałkowite. W: Tomasz Paszkowski (red): Powikłania I trymestru Ciąży – multimedialny poradnik kliniczny, 2 dyski optyczne (CD-ROM). Adamed. Lublin 2007.
 54. Piotr Szkodziak, Tomasz Paszkowski, Paweł Milart, Tomasz Radomański, Anna Torres. Zaśniad groniasty. W: Tomasz Paszkowski (red): Powikłania I trymestru ciąży – multimedialny poradnik kliniczny, 2 dyski optyczne (CD-ROM). Adamed. Lublin 2007.
 55. Ewa Baszak-Radomańska, Tomasz Radomański. Sexual satysfaction after pudendal and vaginal surgery: significance of plastik surgery. W: Tomasz Paszkowski (red): Postępowanie przed i pooperacyjne w ginekologii i położnictwie. IZT. Lublin 2007:246-249.
 56. Tomasz Radomański, Ewa Baszak-Radomańska, Wojciech Wrona, Paweł Polak. Postoperative Nausea and Vomiting – Prevention and Treatment. W: Tomasz Paszkowski (red): Postępowanie przed i pooperacyjne w ginekologii i położnictwie. IZT. Lublin 2007:272-276.
 57. Ewa Baszak-Radomańska, Tomasz Radomański. Aspekty seksuologiczne po menopauzie. (w druku).
 58. Ewa Baszak-Radomańska, Tomasz Radomański. Wulwodynia – problem interdyscyplinarny dotyczący także kobiet pomenopauzalnych.  Przegląd Menopauzalny 2011; 4:324-327
 59. T.Paszkowski, E.Woźniakowska, W.Wrona, P.Szkodziak, T. Radomański: Zastosowanie  mikronizowanego progesteronu w terapii hormonalnej okresu menopauzy w świetle najnow-szych wyników badań. Przegląd Menopauzalny 2011; 4:267-270
 60. Tomasz Radomański, Ewa Baszak-Radomańska: Sprawozdanie z I Światowego Kongresu Histeroskopii Ambulatoryjnej i Resektoskopii w Bari, Maj 18-21.2011.; Lubelski Biuletyn Ginekologiczno-Położniczy, vol.6, nr 2-3,2011

Tomasz Radomański – ZnanyLekarz.plZgadzam się na otrzymywanie pocztą elektroniczną na podany adres e-mail Newslettera Terpa Sp. z o. o. Sp. k. oraz innych publikacji i informacji zawierających reklamy zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144 poz.1204).

Możesz zmienić zdanie w dowolnym momencie, klikając link rezygnacji z subskrypcji w stopce każdego otrzymanego od nas e-maila lub kontaktując się z nami pod adresem osrodek@terpa.eu. Będziemy traktować Twoje informacje z szacunkiem. Aby uzyskać więcej informacji na temat naszych praktyk ochrony prywatności, odwiedź naszą stronę internetową. Klikając poniżej, zgadzasz się, że możemy przetwarzać twoje informacje zgodnie z tymi warunkami.