Fascynuje nas kobieca strona świata
 
TERPA Sp. z o. o. Sp. k.
NIP 9462658276
ul. Pogodna 34
20-333 Lublin
tel. 501 018 138
gabinety@terpa.eu
Pon. - Pt. 8.00 - 20.00
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

ZAPYTANIA OFERTOWE

LOGO PROJEKT

Badanie finansowane ze środków budżetu państwa od Agencji Badań Medycznych, numer Projektu 2020/ABM/01/00114

Research: Effectiveness of Low-doses of Naltrexone (LDN) on pain perception and quality of life in women with vulvodynia, Project number 2020/ABM/01/00114, financed by the Medical Research Agency, Poland from: state budget funds.

Zamówienie wyłączone ze stosowania PZP - Rozeznanie rynku powyżej 50 tys zł netto

NAZWA: Kampania reklamowa realizowana w ramach projektu „Ocena wpływu niskich dawek Naltreksonu (LDN) na odczuwanie bólu i jakość życia kobiet z wulwodynią”

1. ZAMAWIAJĄCY:

Terpa sp. z o. o. sp. k.
Ul. Pogodna 34
20-333 Lublin
Tel. 501 018 138
e-mail: osrodek@terpa.eu
Osoba przygotowująca: Patrycja Manowska

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na realizacji i obsłudze kampanii reklamowej realizowanej w ramach projektu „Ocena wpływu niskich dawek Naltreksonu (LDN) na odczuwanie bólu i jakość życia kobiet z wulwodynią”, finansowanego ze środków budżetu państwa od Agencji Badań Medycznych, w tym:

• Zadanie 1 – Produkcja 1 spotu informacyjno-edukacyjnego.

Kod CPV:
– 92111210-7 – Produkcja filmów reklamowych
– 92111250-9 – Produkcja filmów informacyjnych

• Zadanie 2 – Realizacja strategii promocyjnej i obsługa kampanii reklamowej Google Ads, Facebook oraz Instagram.

Kod CPV:
– 79340000-9 – Usługi reklamowe
– 79341400-0 – Usługi prowadzenia kampanii reklamowych
– 79342200-5 – Usługi w zakresie promocji
– 79416100-4 – Usługi zarządzania public relations

• Zadanie 3 – Przygotowanie i redakcja 3 artykułów informacyjno-promocyjnych oraz ich optymalizacja pod kątem SEO.

Kody CPV:
– 72400000-4 – Usługi internetowe
– 48224000-4 – Pakiety oprogramowania do przeszukiwania internetu
Wszelkie realizowane materiały muszą zawierać informację:
Badanie finansowane ze środków budżetu państwa od Agencji Badań Medycznych, numer Projektu 2020/ABM/01/00114

Research: Effectiveness of Low-doses of Naltrexone (LDN) on pain perception and quality of life in women with vulvodynia, Project number 2020/ABM/01/00114, financed by the Medical Research Agency, Poland from: state budget funds.

Oraz nie mogą zawierać innych dodatkowych informacji i elementów graficznych, np. logo, odnośniki do stron www, dane teleadresowe wykonawcy prac.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 • Zadanie 1

Przedmiotem zamówienia jest produkcja 1 spotu informacyjno-edukacyjnego o długości minimalnie 4 min, maksymalnie 5 min. Przedstawiająca rozmowę lekarza z pacjentką zainteresowaną badaniem klinicznym realizowanym w ramach  projektu „Ocena wpływu niskich dawek Naltreksonu (LDN) na odczuwanie bólu i jakość życia kobiet z wulwodynią”. Realizacja obejmuje: pracę grafika, praca dźwiękowca, pracę aktora oraz udział Głównego Badacza (lekarz przeprowadzający wywiad). Emisja filmu edukacyjnego ma na celu zwiększenie świadomości dotyczącej udziału w badaniach klinicznych oraz problematyki związanej z diagnostyką i leczeniem wulwodynii. Nagranie odbędzie się maksymalnie do 2 tygodni od podpisania umowy.

 • Zamawiający zobowiązuje się do przekazania Wykonawcy wkładu merytorycznego niezbędnego do produkcji filmów oraz udzielania na bieżąco informacji
  i konsultowania procesu realizacji filmów.
 • Wykonawca opracuje, zdobędzie podpisy i przekaże wraz z filmem zgody na przetwarzanie / upublicznienie wizerunku osób występujących w filmie.
 • Wykonawca zobowiązuje się do podpisania „Oświadczenia o zachowaniu bezpieczeństwa informacji prawnie chronionych” oraz do przestrzegania zasad w nim zawartych.
 • Prawa autorskie. Wykonawca przekaże Zamawiającemu autorskie prawa majątkowe i pokrewne do filmu promocyjnego na wszystkich polach eksploatacji, na których prawa te mogą być wykorzystane przez Zamawiającego w związku z zakresem realizowanych przez niego działań.
 • Wykonawca przygotuje koncepcję kreatywną filmu z uwzględnieniem materiałów informacyjnych i merytorycznych przekazanych przez Zamawiającego.
 • Wykonawca opracuje teksty i zrealizuje nagrania, z uwzględnieniem wymogów Zamawiającego:
  • zatrudnienie 1 aktorki w wieku 18-25 lat do roli pacjentki,
  • scenariusz oraz dialogi w filmie zostaną opracowane w języku polskim,
  • nagranie filmu z użyciem profesjonalnego sprzętu w standardach TV audio-video (rozdzielność minimum 1920×1080, przeformatowanie wersji finalnej do formatów do internetu i na urządzenia mobilne (Android i iOS),
  • przygotowanie i realizacja napisów w języku polskim,
  • montaż (dźwięk polski, wersje z napisami w języku polskim), udźwiękowienie, opracowanie graficzne plansz końcowych filmów, opracowanie kolorystyczne, digitalizacja materiałów,
  • zakupienie/pozyskanie zgody na wykorzystanie podkładu muzycznego na rzecz Zamawiającego,
  • przekazanie Zamawiającemu kopii wszystkich zaakceptowanych filmów (w wersjach z napisami) w plikach w formacie MP4, nie później niż 14 dni od daty zakończenia nagrania.
  • film musi być wyprodukowany i zapisany w formacie/ formatach umożliwiających emisję filmu w Internecie, w tym na stronie internetowej Zamawiającego
  • dodatkowo filmy muszą być przygotowane do emisji i przekazane Zamawiającemu
   w terminie 14 dni od akceptacji w formatach AVI i MOV; Wykonawca ma także obowiązek przygotować wersje archiwalne plików w formacie MXF; wszystkie ww. formaty umożliwiające docelową emisję w rozdzielczości Full HD.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania drobnych poprawek, korekty treści zawartych w filmie, jak również wniesienia uwag o charakterze merytorycznym
  oraz stylistycznym do przygotowanego filmu w ciągu 2 dni roboczych od otrzymania wersji próbnej. Poprawki te muszą zostać naniesione przez Wykonawcę w terminie maksymalnie 7 dni od daty otrzymania informacji, a następnie cały film powinien zostać przekazany jeszcze raz przedstawicielowi Zamawiającego w celu uzyskania jego pisemnej akceptacji.

 

 • Zadanie 2

Przedmiotem zamówienia jest usługa dotycząca realizacji strategii promocyjnej i obsługi kampanii reklamowej Google Ads, Facebook oraz Instagram. Zamawiający zapewni materiały graficzne oraz tekstowe, które są umieszczone jako posty na fanpage’u Terpa Gabinety i Ośrodek. Wykonawca z wykorzystaniem otrzymanych od Zamawiającego materiałów graficznych opracuje strategię promocyjną, która będzie miała na celu zwiększenie liczby wejść na stronę terpa.eu/vn21 oraz zwiększenie świadomości wśród odbiorców związanej z występowaniem wulwodynii i dyspareunii u kobiet.

 

 • Kampania promocyjna będzie trwała od daty podpisania umowy do 31.12.2024 r. Każdego roku prowadzona będzie wg. przewidzianego budżetu reklamowego.
 • Grupy docelowe zostaną wyznaczone w oparciu o dane demograficzne, behawioralne oraz słowa kluczowe: wulwodynia, dyspareunia, infekcje intymne. Grupa docelowa: kobiety w wieku od 18 do 50 lat, na terytorium Polski, zainteresowane tematami związanymi ze zdrowiem, nauką, rozwojem i psychologią.
 • Reklamy muszą być realizowane z fanpage’u Zamawiającego.
 • Umiejscowienie reklamy: urządzenia mobilne oraz komputery.
 • Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji plan kampanii reklamowej, obejmujący strukturę kampanii, rozdysponowanie budżetu reklamowego, targetowanie oraz szacowaną liczebność grup odbiorców w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy.
 • Wykonawca poprowadzi kampanię reklamową publikując reklamy oraz dbając o ich optymalizację.
 • Wykonawca zobowiązuje się do podpisania „Oświadczenia o zachowaniu bezpieczeństwa informacji prawnie chronionych” oraz do przestrzegania zasad w nim zawartych.
 • Wykonawca zobowiązuje się do optymalizacji fanpage’a Zamawiającego.
 • Wykonawca zapewni Zamawiającemu pełną pomoc merytoryczną podczas trwania współpracy.
 • Wykonawca zobowiązuje się do regularnego kontaktu z Zamawiającym, który obejmuje raz w miesiącu omówienie wyników kampanii z przedstawieniem pełnego raportu oraz utrzymywanie na bieżąco kontaktu telefonicznego i mailowego w razie potrzeby.
 • Wykonawca przeszkoli pracownika Zamawiającego w zakresie podstawowego poruszania się po Menedżerze Reklam.
 • Wykonawca nie będzie odpowiadać za pełne prowadzenie fanpage Zamawiającego na Facebooku.
 • Przekazywanie i akceptacja wszelkich niezbędnych do realizacji kampanii będzie odbywała się w formie elektronicznej za pomocą e-maili przekazywanych przez strony umowy, w terminie maksymalnie 7 dni.
 • Zadanie 3

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i redakcja 3 artykułów informacyjno-promocyjnych o długości min. 5000 do 6000 znaków (ze spacjami). Artykuły zostaną opracowane na podstawie materiałów otrzymanych od Zamawiającego. Tematy artykułów zostaną ustalone po konsultacjach z Zamawiającym.

 • Artykuły muszą być przełożone do akceptacji Komisji Bioetycznej. Informacja dotycząca akceptacji artykułów to 30 dni. Jeśli treść tekstowa otrzyma uwagi Komisji Bioetycznej to Wykonawca naniesie poprawki na swój koszt w ramach usługi.
 • Optymalizacja artykułów na stronie Zamawiającego terpa.eu pod kątem SEO z wykorzystaniem słów kluczowych: wulwodynia, dyspareunia, infekcje intymne.
 • Optymalizacja pod kątem SEO podstrony terpa.eu/VN21.
 • Pozycjonowanie SEO w wynikach wyszukiwarki Google na frazy: wulwodynia, dyspareunia, infekcje intymne.
 • Wykonawca zobowiązuje się do wykorzystania strategii oraz narzędzi SEO do pozycjonowania artykułów informacyjno-promocyjnych na stronie zamawiającego terpa.eu.
 • Wykonawca zajmie się optymalizacją treści artykułów informacyjno-promocyjnych.
 • Wykonawca przeprowadzi audyt i analizę słów kluczowych w materiałach informacyjno-promocyjnych.
 • Wykonawca zobowiązuje się do regularnego kontaktu z Zamawiającym, który obejmuje raz w miesiącu omówienie wyników z przedstawieniem pełnego raportu i analizy wyników SEO oraz utrzymywanie na bieżąco kontaktu telefonicznego i mailowego w razie potrzeby.
 • Wykonawca zobowiązuje się do podpisania „Oświadczenia o zachowaniu bezpieczeństwa informacji prawnie chronionych” oraz do przestrzegania zasad w nim zawartych.
  3. ŹRÓDŁO FINANSOWANIA ZAMÓWIENIA:

Zamówienie będzie realizowane w ramach projektu „Ocena wpływu niskich dawek Naltreksonu (LDN) na odczuwanie bólu i jakość życia kobiet z wulwodynią” –  finansowanego ze środków budżetu państwa od Agencji Badań Medycznych.

 

4. TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie 1 – 30 dni od daty podpisania umowy.

Zadanie 2 – od daty podpisania umowy do 31.12.2025 r.

Zadanie 3 – od daty podpisania umowy do 31.12.2025 r.

 

5. WARUNKI UDZIAŁU OFERENTA W ZAPYTANIU OFERTOWYM:

Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają niżej wymienione warunki:

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który:

 1. nie podlega wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w 108 ust.1 Pzp ustawy Pzp;
 2. nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).
 3. spełnia warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
  • kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie,
  • sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeśli Wykonawca oświadczy w Formularzu Oferty, iż znajduje się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
  • zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeśli Wykonawca oświadczy w Formularzu Oferty, iż spełnia warunek dot. dysponowania odpowiednim potencjałem organizacyjno- technicznym do wykonania zamówienia,
 4. nie jest związany/a z Zamawiającym osobowo i kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
  • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  • posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez Instytucję Finansującą,
  • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

6. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
 1. Cena oferty winna zostać sporządzona zgodnie z Formularzem oferty stanowiącym załącznik nr 1 i uwzględniać wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją przedmiotu zamówienia.
 2. Wykonawca winien w formularzu oferty sporządzić kalkulację cenową oferowanego przedmiotu zamówienia. Wartość brutto wyrażona w PLN wynikająca ze zsumowania wartości brutto wszystkich pozycji, stanowić będzie cenę oferty brutto, która będzie brana pod uwagę do porównania złożonych ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej.
 3. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę przedmiotu zamówienia, w tym uwzględnić wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej i zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia, kompletnego z punktu widzenia celu, jakiemu ma służyć.
 4. Ceny muszą być: podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę).
 5. Podane w ofercie ceny muszą być wyrażone w polskich złotych (PLN). Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.
 6. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT leży po stronie Wykonawcy. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca obliczając cenę oferty stosował stawki VAT zgodnie ze stanem prawnym obowiązującym na dzień składania ofert.
 7. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru, których dostawa będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
 8. Wykonawca ponosi wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od rozstrzygnięcia zapytania ofertowego.

 

7. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1.Ofertę należy przygotować w formie pisemnej

2.Kompletna oferta musi zawierać:

a) Wypełniony formularz ofertowy – Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego, treść złożonej oferty musi odpowiadać treści niniejszego Zapytania Ofertowego.

b) Klauzulę informacyjną – Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego, podpisana.

c)Pełnomocnictwo do działania w imieniu Wykonawcy, o ile prawo do reprezentowania Wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego, który może być uzyskany za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych – w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem notarialnie lub przez mocodawcę. 

3. Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę(y) upoważnione do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.

4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

5. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.

6. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

7. Poprawki w ofercie powinny być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

8. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć jedną ofertę na zadanie.

9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

10. Oferty złożone po terminie lub w inny sposób niż określony w punkcie 8 nie zostaną rozpatrzone.

 

8. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 14 dni.
9. MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać w formie pisemnej w języku polskim i w sposób czytelny w formie skanu pocztą elektroniczną na adres mailowy: osrodek@terpa.eu w terminie do dnia 04.09.2023 r. do końca dnia.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Ocena ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty zostaną dokonane niezwłocznie. Oferenci zostaną poinformowani o wyborze najkorzystniejszej oferty drogą elektroniczną lub telefonicznie.

10. OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
 • W ocenie i porównaniu będą brały udział oferty nieodrzucone.
 • Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta (spośród ofert nieodrzuconych) zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów. Przy ocenie oferty brane będą pod uwagę następujące elementy:
 1. Cena – waga 100%

Obliczane wg następującego wzoru:

KC = Cena minimalna brutto / Cena oferty brutto x 100 pkt = ilość punktów

Objaśnienia:

 • KC – kryterium ceny
 • C minimalna – najniższa cena brutto wśród rozpatrywanych ofert
 • C oferty – cena brutto w aktualnie analizowanej ofercie.

 

Uwaga:

W zakresie kryterium nr 1, do porównania i oceny ofert brana będzie cena oferty podana przez Wykonawcę w Formularzu oferty w odniesieniu do zadania. Im niższa cena oferty, tym korzystniej.

W ww. kryterium oferta może otrzymać maksymalnie 100 pkt.

 • Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom zapytania ofertowego i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
 • Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taką samą cenę, Zamawiający wzywa Oferentów, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych (art. 248 ust 3 ustawy Pzp).
 • Wykonawcy, składający oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
 • W toku badania i oceny ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

– wezwania Wykonawcy, w przypadku stwierdzenia uchybień formalnych w ofercie, do złożenia w określonym terminie, stosownych oświadczeń, wyjaśnień lub dokumentów,

– poprawy oczywistych omyłek pisarskich,

– poprawy oczywistych omyłek rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

– innych omyłek polegających na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty.

 • Za oczywistą omyłkę rachunkową, Zamawiający uzna w szczególności:
  • wszystkie omyłki popełnione przez Wykonawcy w działaniach arytmetycznych na liczbach, z uwzględnieniem ich konsekwencji,
  • omyłki polegające na rozbieżności w cenie oferty wpisanej liczbowo i słownie, przyjmując za poprawny ten zapis, który wynika z poprawnie wykonanych obliczeń arytmetycznych,
  • omyłka w obliczeniu kwoty podatku przy prawidłowo podanej w Formularzu oferty stawce podatku od towarów i usług, wówczas poprawiona zostanie kwota podatku
 • W przypadku omyłek rachunkowych (tj. wadliwego wyniku działania arytmetycznego) podlegających poprawieniu, oczywistym dla Zamawiającego będzie, iż cena jednostkowa netto została podana prawidłowo. Zamawiający dokonując poprawienia omyłek przyjmie, że prawidłowo podano cenę jednostkową netto i poprawi pozostałe wartości liczbowe zgodnie ze sposobem obliczenia ceny oferty.

 

Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta otrzyma największą liczbę punktów.

 

11. DODATKOWE INFORMACJE
 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wycofania się lub unieważnienia niniejszego zapytania ofertowego w każdym czasie bez podawania przyczyny swojej decyzji. W przypadku odwołania niniejszego zapytania Wykonawcom nie przysługuje wobec Zamawiającego jakiekolwiek roszczenie.
 2. Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, wykazów, danych i informacji.
 4. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, co do których wskutek sprawdzenia wiarygodności oferty poweźmie informacje o zawarciu w złożonej ofercie danych niezgodnych z prawdą.
 5. Wykonawcy uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego.
 6. Ocena zgodności ofert z wymaganiami Zamawiającego przeprowadzona zostanie na podstawie analizy dokumentów i materiałów, jakie Wykonawca zawarł w swej ofercie.
 7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej wśród najkorzystniejszych ofert, w czasie związania ofertą, jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się od realizacji zamówienia.
 8. Zamawiający zastrzega sobie, że odrzuci ofertę: niezgodną z treścią niniejszego zapytania ofertowego, zawierającą błędy niebędące oczywistymi błędami pisarskimi lub rachunkowymi, jeżeli cena oferty przekracza kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia.
 9. Zamawiający zastrzega, że podpisze umowę z wybranym wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako oferta najkorzystniejsza.

 

Załączniki:
 • Załącznik nr 1 – Formularz oferty.
 • Załącznik nr 2 – Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych.

 

 

MATERIAŁY DO POBRANIA:

Zadanie 3 – Kampania reklamowa realizowana w ramach projektu „Ocena wpływu niskich dawek Naltreksonu (LDN) na odczuwanie bólu i jakość życia kobiet z wulwodynią”

Zał 1. Zadanie 3 – FORMULARZ OFERTY – Kampania reklamowa realizowana w ramach projektu „Ocena wpływu niskich dawek Naltreksonu (LDN) na odczuwanie bólu i jakość życia kobiet z wulwodynią

Zał 2. Zadanie 3 – Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych – Kampania reklamowa realizowana w ramach projektu „Ocena wpływu niskich dawek Naltreksonu (LDN) na odczuwZgadzam się na otrzymywanie pocztą elektroniczną na podany adres e-mail Newslettera Terpa Sp. z o. o. Sp. k. oraz innych publikacji i informacji zawierających reklamy zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144 poz.1204).

Możesz zmienić zdanie w dowolnym momencie, klikając link rezygnacji z subskrypcji w stopce każdego otrzymanego od nas e-maila lub kontaktując się z nami pod adresem osrodek@terpa.eu. Będziemy traktować Twoje informacje z szacunkiem. Aby uzyskać więcej informacji na temat naszych praktyk ochrony prywatności, odwiedź naszą stronę internetową. Klikając poniżej, zgadzasz się, że możemy przetwarzać twoje informacje zgodnie z tymi warunkami.