Fascynuje nas kobieca strona świata
 
TERPA Sp. z o. o. Sp. k.
NIP 9462658276
ul. Pogodna 34
20-333 Lublin
tel. 501 018 138
gabinety@terpa.eu
Pon. - Pt. 8.00 - 20.00
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Regulaminie Korzystania z Konsultacji Online oraz Elektronicznego Zakupu Świadczeń  

Regulaminie Korzystania z Konsultacji Online oraz Elektronicznego Zakupu Świadczeń

 

Terpa Sp. z o. o. Sp. k. umożliwia Pacjentom możliwość nabycia usług medycznych, a także uiszczenia opłaty za pośrednictwem systemu płatności on-line na stronie terpa.eu, w zakresie określonych przez Terpa Sp. z o. o. Sp. k. świadczeń́ zdrowotnych, w celu wykonania na rzecz Pacjenta świadczenia zdrowotnego w formie konsultacji online, zgodnie z niniejszym Regulaminem.

 

Warunki sposobu sprzedaży:

 

 1. Definicje 
 2. Postanowienia ogólne
 3. Warunki korzystania z serwisu 
 4. Płatność
 5. Odwołanie konsultacji online – zwrot kosztów
 6. Wymagania techniczne
 7. Dane osobowe
 8. Reklamacje
 9. Postanowienia końcowe 

 

 

 1. Podstawowe definicje użyte w regulaminie: 

 

 1. Usługodawca– Terpa Sp. z o. o. Sp. k. z siedzibą w Lublinie, Adres: ul. Pogodna 34, 20-333 Lublin. Wpisana do rejestru Przedsiębiorców KRS 0000606136, NIP 9462658276. Usługodawca jest podmiotem wykonującym działalność leczniczą oraz udziela świadczeń zdrowotnych w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz.U.2020.295), jako zarejestrowany Podmiot Wykonujący Działalność Leczniczą o numerze wpisu do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą: 000000185213.
 2. Serwis– serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę, dostępny pod adresem URL: https://terpa.eu.
 3. Konsultacja online– usługa świadczona przez lekarzy podmiotu Terpa Sp. z o. o. Sp. k. na rzecz Pacjenta drogą elektroniczną w formie wideorozmowy lub telekonsultacji, której zasady i zakres świadczenia określa niniejszy Regulamin.
 4. Pacjent– pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z usług za pośrednictwem Serwisu: terpa.eu.
 5. Termin– Ustalona przez Usługodawcę data Konsultacji online o której Pacjent jest poinformowany telefonicznie oraz za drogą e-mail na adres podany w formularzu lub podczas kontaktu telefonicznego.
 6. RODO– Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1 ze zm.).

 

 1. Postanowienia ogólne:
 2. Właścicielem Serwisu jest Terpa Sp. z o. o. Sp. k., Lublin, ul. Pogodna 34. Terpa Sp. z o. o. Sp. k. Za pośrednictwem Serwisu, Właściciel prowadzi sprzedaż̇ świadczeń zdrowotnych w postaci Konsultacji Online drogą elektroniczną oraz umożliwia ich opłacanie za pośrednictwem systemu płatności online..
 3. Terpa Sp. z o. o. Sp. k. jako podmiot leczniczy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz.U.2020.295) jest administratorem danych osobowych z mocy prawa, uprawnionym do przetwarzania danych osobowych o stanie zdrowia swoich pacjentów oraz administratorem danych osobowych udostępnianych przez Pacjentów przy dokonywaniu przez nich opłaty za świadczenia zdrowotne, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 4. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu Pacjent zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu korzystania z usług konsultacji online.
 5. Regulamin określa zasady i warunki korzystania przez Pacjentów z Konsultacji online.
 6. Terpa Sp. z o. o. Sp. k. umożliwia Pacjentom dokonanie zakupu Konsultacji online drogą elektroniczną przez uiszczenie za nie opłaty za pośrednictwem systemu płatności on-line. Usługa świadczona droga elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz.U.2020.344).

 

III. Warunki korzystania z Serwisu:

 1. Pacjent zobowiązany jest do korzystania z Konsultacji online zgodnie z jej przeznaczeniem, treścią̨ i zasadami niniejszego Regulaminu oraz zgodnie z prawem i zasadami współżycia społecznego.
 2. Korzystanie z Konsultacji online wymaga:
 3. akceptacji Regulaminu Konsultacji online,
 4. rezerwacja usługi, możliwej jedynie po uprzednim kontakcie z rejestracją Usługodawcy. Podczas kontaktu telefonicznego należy wybrać datę i godzinę Konsultacji online. Rejestracja Usługodawcy: Gabinety Terpa jest dostępna pod numerem telefonu: 501-018-138, od pon. do pt. w godz. 8.00 – 20.00.
 5. dokonania płatności przy użyciu systemu płatności akceptowanego przez Serwis.
 6. Koszt konsultacji online jest zależny od specjalisty i rodzaju usługi. Ceny podane w Cenniku na stronie terpa.eu. Podane ceny obejmują jednorazową Konsultację online. Kwoty podane w Cenniku są kwotami brutto, wyrażonymi w złotych polskich.
 7. Konsultacje online dotyczą̨ wyłącznie niżej wymienionych specjalistów udzielających Konsultacji medycznej online w formie wideorozmowy lub teleporady:

 

 • Dr. hab n. med. Beata Matyjaszek – Matuszek – Specjalista Chorób Wewnętrznych , Endokrynologii i Diabetologii.

Przewidywany czas Konsultacji online: 10-20 min.

Zakres usług dostępny podczas Konsultacji online:

– porada specjalistyczna,

– wywiad lekarski,

– analiza objawów,

– analiza wyników badań,

– zalecenia,

– wystawienie e-recepty,

– wystawienie e-zwolnienia.

 

Konsultacja online nie obejmuje:

– badania przedmiotowego i podmiotowego.

 

 • Dr. n. med. Ewa Baszak-Radomańska – Specjalista II stopnia w Ginekologii i Położnictwie, Specjalizacja z seksuologii.

Przewidywany czas Konsultacji online: 10-30 min.

Zakres usług dostępny podczas Konsultacji online:

– wywiad lekarski, porada specjalistyczna,

– monitorowanie leczenia,

– analiza objawów,

– analiza wyników badań,

– wystawienie e-recepty,

– wystawienie e-zwolnienia.

 

 • Prof. dr hab. n. med. Jacek Roliński – Immunolog

Przewidywany czas Konsultacji online: 15-30 min.

Zakres usług dostępny podczas Konsultacji online:

– wywiad lekarski, porada specjalistyczna,

– monitorowanie leczenia,

– analiza objawów,

– analiza wyników badań,

– wystawienie e-recepty.

 

Konsultacja online nie obejmuje:

– badania przedmiotowego i podmiotowego.

 

 • Dr n. med. Dorota Wojnowska – Specjalista II stopnia z zakresu dermatologii i wenerologii.

Przewidywany czas Konsultacji online: 15-20 min.

Zakres usług dostępny podczas Konsultacji online:

– wywiad lekarski, porada specjalistyczna,

– włączenie leczenia,

– monitorowanie leczenia,

– analiza schorzeń,

– obserwacja zmian skórnych na podstawie przesłanych zdjęć,

– analiza i interpretacja wyników badań,

– zalecenia lecznicze i pielęgnacyjne,

– wystawienie e-recepty,

– wystawienie e-zwolnienia.

 

Konsultacja online nie obejmuje:

– badania przedmiotowego i podmiotowego.

 

 • Lek. med. Patryk Manowski – Rezydent Oddziału Kardiologii i Intensywnej Opieki Kardiologicznej Szpitala Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Lublinie.

 

Przewidywany czas Konsultacji online: 10-20 min.

Zakres usług dostępny podczas Konsultacji online:

– wywiad lekarski, porada specjalistyczna,

– monitorowanie leczenia,

– analiza objawów,

– analiza średnich ciśnień tętniczych,

– analiza wyników badań (w tym przesłane wcześniej badania EKG, ECHO),

– wystawienie e-recepty,

– wystawienie e-zwolnienia.

 

Konsultacja online nie obejmuje:

– badania przedmiotowego i podmiotowego.

 

 • Mgr. Karolina Ochnik-Bąk – psycholog, psychoterapeuta.

Przewidywany czas Konsultacji online: 50 min.

 

Zakres usług dostępny podczas Konsultacji online:

– wywiad psychologiczny,

– rozpoznanie problemu,

– diagnoza psychologiczna,

– psychoterapia indywidualna,

– rozmowa wspierająca,

– poradnictwo psychologiczne

– inne formy oddziaływań terapeutycznych.

 

 • Dr n. med. Agnieszka Mazurkiewicz – psycholog, psychoterapeuta.

Przewidywany czas Konsultacji online: 50 min.

 

Zakres usług dostępny podczas Konsultacji online:

– wywiad psychologiczny,

– rozpoznanie problemu,

– diagnoza psychologiczna,

– psychoterapia indywidualna,

– rozmowa wspierająca,

– poradnictwo psychologiczne,

– inne formy oddziaływań terapeutycznych.

 

 • Mgr. piel. Marta Nowosad 

Czas trwania Konsultacji online: 20- 30 min.

zakres usług dostępny podczas Konsultacji online:

– wywiad,

– analiza objawów.

 

 • Mgr. piel. Joanna Sawka

Czas trwania Konsultacji online: 20- 30 min.

zakres usług dostępny podczas Konsultacji Online:

– wywiad,

– analiza objawów.

 

 • Poł. lic. Izabela Dzieniecka

Przewidywany czas Konsultacji online: 20-40 min

Zakres usług dostępnych podczas Konsultacji online:

– wywiad,

– konsultacja laktacyjna,

– edukacja,

– wsparcie.

 

 1. Płatności:

 

 1. Opłatą pobierana jest z góry na zasadach określonych w Regulaminie.
 2. Usługodawca akceptuje płatności za pośrednictwem systemu płatności internetowych Przelewy24, należący do Spółki PayPro S.A. ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań lub Przelewu tradycyjnego na rachunek: 33 1090 2590 0000 0001 3237 9862.
 3. W przypadku płatności przy użyciu przelewu tradycyjnego, o którym mowa w ust. 2, przeprowadzenie Konsultacji online jest możliwe jedynie po uprzednim zaksięgowaniu płatności na koncie Usługodawcy.

 

 1. Odwołanie konsultacji oraz zasady zwrotu środków:

 

 1. W przypadku, gdy skorzystanie z Konsultacji online w zarezerwowanym przez Użytkownika terminie będzie niemożliwe, Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż na 24 godziny przed zarezerwowanym Terminem odwołać wizytę. W takim przypadku Użytkownik nie ponosi kosztów odwołanej Konsultacji online.
 2. Odwołanie Konsultacji online jest możliwe. Odbywa się za pośrednictwem kontaktu telefonicznego.

Rejestracja Usługodawcy: Gabinety Terpa jest dostępna pod numerem telefonu: 501-018-138, od pon. do pt. w godz. 8.00 – 20.00.

 1. W przypadku odwołania Konsultacji online z zachowaniem wyżej wymienionego terminu, o którym mowa w punkcie V-1, następuje zwrot uiszczonej opłaty w sposób odpowiadający sposobowi zapłaty, na rachunek bankowy, z którego została dokonana płatność za Konsultację.
 2. Termin realizacji zwrotu opłaty odbywa się do 7 dni od momentu odwołania Konsultacji.
 3. Jeżeli Pacjent nie skorzysta z zarezerwowanej Konsultacji online lub odwoła rezerwację po terminie podanym w punkcie V-1 opłata za Konsultację nie zostanie zwrócona.

 

 1. Wymagania techniczne:
 2. W celu skorzystania z Konsultacji online, Pacjent powinien dysponować́ następującym wyposażeniem:
 3.  komputer lub urządzenie mobilne (np. smartfon, tablet) z dostępem do Internetu,
 4.  aktywne konto poczty elektronicznej lub aktywny numer telefonu.
 5. Usługodawca ma prawo do opóźnienia rozpoczęcia Konsultacji online, które wynika ze standardowej pracy w gabinecie. O planowanym opóźnieniu Pacjent zostanie poinformowany drogą telefoniczną.
 6. W sytuacji awarii Serwisu lub systemu za pośrednictwem którego odbywa się konsultacja online Usługodawca dołoży wszelkich starań́ celem niezwłocznego przywrócenia jego funkcjonalności.

 

VII. Dane osobowe:

 1. Wszelkie dane osobowe podane w Serwisie będą wykorzystane przez Serwis wyłącznie do celów realizacji Konsultacji online.
 2. Użytkownikowi przysługuje prawo realizacji uprawnień́, o których mowa w art. 15-21 RODO tj. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych prawo do przenoszenia danych. (skonsultować jw.)
 3. Szczegółowe informacje dotyczące gromadzenia, przetwarzania i przechowywania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności.

 

VIII. Reklamacje:

 1. Pacjentowi przysługuje prawo zgłoszenia reklamacji.
 2. Reklamacje należy zgłaszać na adres e-mail: wizytyonline@terpa.eu lub listownie na adres: Terpa Sp. z o. o. Sp. k. ul. Pogodna 34, 20-333 Lublin
 3. Rozpatrzenie reklamacji następuje w najszybszym możliwym terminie w formie elektronicznej, pisemnej lub telefonicznej, odpowiednio do formy złożenia reklamacji, nie później jednak niż w terminie 14 dni roboczych.
 4. Treść reklamacji powinna zawierać, co najmniej:
 5. dane pozwalające na identyfikację Pacjenta: imię i nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy (dla reklamacji składanych listownie),
 6. przedmiot reklamacji,
 7. określenie żądań,
 8. numer rachunku bankowego – w przypadku żądania zwrotu płatności.

 

 1. Postanowienia końcowe:
 1. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia: 16.03.2020 r.
 2. Jeśli połączenie z Usługodawcą nie jest możliwe, jest utrudnione lub trwa zbyt długo, a stan zdrowia lub samopoczucie Pacjenta pogarsza się, Pacjent powinien niezwłocznie zasięgnąć pomocy w placówce służby zdrowia.
 3. W przypadku gwałtownego pogorszenia się stanu zdrowia lub samopoczucia, Pacjent powinien niezwłocznie skontaktować się z numerem alarmowym 112, w celu wezwania pogotowia ratunkowego lub udać się do najbliższej placówki służby zdrowia.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego, a w szczególności: (następuje wymienienie przepisów prawnych z zaktualizowanymi numerami Dzienników Ustaw
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną zawarte przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od opublikowania na Serwisie. Usługodawca poinformuje Pacjenta na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną. W razie, gdy Pacjent nie akceptuje nowej treści Regulaminu, obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę.

 

Do Regulaminu zastosowanie mają przede wszystkim następujące akty prawne:

 1. ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t. j. Dz.U.2019.2460 ze zm.)
 1. ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz.U.2020.344);
 1. ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz.U.2020.295);
 1. ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t. j. Dz.U.2019.1127 ze zm.);
 2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 ze zm.);
 1. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz.U.2019.1145 ze zm.);Zgadzam się na otrzymywanie pocztą elektroniczną na podany adres e-mail Newslettera Terpa Sp. z o. o. Sp. k. oraz innych publikacji i informacji zawierających reklamy zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144 poz.1204).

Możesz zmienić zdanie w dowolnym momencie, klikając link rezygnacji z subskrypcji w stopce każdego otrzymanego od nas e-maila lub kontaktując się z nami pod adresem osrodek@terpa.eu. Będziemy traktować Twoje informacje z szacunkiem. Aby uzyskać więcej informacji na temat naszych praktyk ochrony prywatności, odwiedź naszą stronę internetową. Klikając poniżej, zgadzasz się, że możemy przetwarzać twoje informacje zgodnie z tymi warunkami.